Search

Jul 19, 2012

Jak przekierować porty w routerze Pentagram Cerberus P 6351?

Metoda nr 1 – odblokowanie portów

Aby odblokować porty na P 6351 należy spełnić następujący warunek:
Odblokować usługę QoS w zakładce WAN - Channel ConfigEnable QoS dla naszej konfiguracji WAN (przycisk Modify)

 Następnie wykonaj następujące czynności:
1. Wejść w Services > Firewall > Port Forwarding.
2. Zaznaczyć Enable, wybrać Protocol - Both, wpisać adres IP swojego komputera (np. 192.168.1.102. Można to sprawdzić wpisując w cmd.exe: ipconfig)

Remote IP Address pozostawiamy pusty, w Local Port oraz Public Port wpisujemy porty, które chcemy przekierować (od-do), wybieramy interfejs (np. ppp0), klikamy Add, klikamy Apply Changes.

 3. Restartujemy router.
Po wykonaniu tych operacji porty powinny być przekierowane.

Metoda nr 2 – włączenie UPnP

Jest jeszcze jedna, o wiele łatwiejsza metoda do przekierowania portów, w której program sam konfiguruje sobie tymczasowe (tj. znikające po restarcie urządzenia) przekierowanie portów i bez problemu przyjmuje połączenia przychodzące. Tą metodą jest włączenie UPnP. Używając np. uTorrent, BitTorrent lub innego programu, który wykorzystuje tę metodę, porty zawsze zostaną przekierowane, jest skuteczna w 100%. Jak włączyć UPnP? Wykonaj jeden krok:
1. Przejdź do Services -> UPnP. Zaznacz Enable i naciśnij przycisk Apply Changes.Routera nie trzeba restartować.